اطلس پیجر
شرکت اطلس پیجر با بهره گیری از دانش ملی و استفاده از مهندسین ایرانی از سال ۹۶ فعالیت خود را در جهت جداسازی نیاز سیستم های نوبت دهی از خارج کشور آغاز نمود.
محصولات تولیدی شرکت با طراحی دقیق و مهندسی شده و قابل رقابت با نمونه های خارجی بوده و نیز از نظر اقتصادی با بیش از ۵۰% صرفه جویی تولید می شود و از خروج ارز از ایران عزیز جلوگیری می نماید.